Suomessa vallitsevan koronapandemian aikana terveydenhuollon ammattilaisia on ohjeistettu sekä STM:n että THL:n toimesta noudattamaan erityistä varovaisuutta toiminnassa. Kela on ohjeistanut palveluntuottajiaan pandemian aikana terapioiden toteutuksesta, ja suosittelee lähiterapioiden väliaikaista keskeytystä 31.5.2020 saakka. Edellä mainittujen suositusten perusteella Kangasalan Ratsastusterapia on päättänyt keskeyttää terapiatoiminnan määräajaksi 16.3. - 1.6.2020, tai kunnes toisin päätetään. Terapiatoiminnan jatkamisesta ilmoitetaan tällä sivulla. Kaikki sovitut terapiat pyritään toteuttamaan kuntoutuspäätösten mukaisesti poikkeusolojen rauettua. 


Voimassaolevien kuntoutuspäätösten kestoa jatketaan Kelan päätöksellä tarpeen mukaan 6 kk. Kela on ohjeistanut asiakkaitaan verkkosivuillaan. 
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kelan-kunt...