Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapiamuoto, jossa ratsastusterapeutti toimii yhdessä tehtävään koulutetun hevosen kanssa. Ratsastusterapia on yksilöllistä terapiaa, joka suunnitellaan asiakkaan resurssien ja tavoitteiden mukaan muuhun kuntoutukseen nivoutuen. Terapiassa on mukana avustaja, joka huolehtii hevosen ohjastamisesta terapian aikana. 

Terapiahevonen

Terapiahevosen rooli on erityisen tärkeä. Terapiatyötä tekevän hevosen tulee olla luonteeltaan rauhallinen, vuorovaikutukseen hakeutuva ja ystävällinen. Lisäksi sen liikkeiden puhtaus ja symmetrisyys ja oma fyysinen terveys ovat ensiarvoisia terapeuttisten vaikutusten aikaansaamiseksi. 

Terapiahevosen koulutus on pitkäkestoista ja jatkuu läpi koko hevosen työelämän. Vaikka hevonen on koulutettu, on aina muistettava, että se on saaliseläin, joka yllättävissä tilanteissa saattaa käyttäytyä lajityypillisesti. Tällöin hevonen voi esimerkiksi säikähtää yllättävää tapahtumaa tai voimakasta äkillistä ääntä.  Ratsastusterapiassa tuleekin ottaa huomioon erityisen tarkkaan turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten ympäristö ja resurssit, sekä asiakkaan tarpeet ja voimavarat. 

Kangasalan Ratsastusterapian hevoset ovat pienikokoisia, lapsille ja pienille aikuisille kooltaan soveltuvia. Tämä johtuu osaltaan myös turvallisuudesta avustuksen suhteen; terapeutin tulee turvallisesti ja oma ergonomia huomioiden kyetä tukemaan ja ohjaamaan ratsastajan asentoa terapian aikana. 

Terapian sisältö

Ratsastusterapian sisältö ja menetelmät vaihtelevat asiakkaan tavoiteasettelun mukaan. Ratsastusterapiassa voidaan käyttää menetelminä kaikkea talliympäristössä tapahtuvaa toimintaa. Hevosen kanssa toimiminen ohjaa usein motivoivasti omien taitojen kehittämisessä. Terapiassa voidaan harjoittaa kehon toimintaa niin maastakäsin tehtävin harjoittein kuin hevosen selässä erilaisten leikkien ja toiminnallisten harjoitusten avulla. Erittäin tärkeässä roolissa on kuitenkin hevonen: sen liikeimpulssien välittyminen ratsastajaan on edellytys vartalon lihasten aktivoimiselle, kävelyn resiprokaalisuuden (vuorotahtisuuden) harjoittamiselle sekä alaraajojen kohonneen lihastonuksen rentouttamiselle. Nämä yhdistettynä terapeutin manuaalisen ohjauksen kanssa sekä hevosen eri liikesuuntia ja -nopeutta säädellen mahdollistavat hyvin uniikin terapiaympäristön, jota ei voi koneellisesti kopioida.  

Ratsastusterapiassa ei pyritä ratsastustaitojen oppimiseen.