Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapiamuoto, jossa ratsastusterapeutti toimii yhdessä tehtävään koulutetun hevosen kanssa. Ratsastusterapia on yksilöllistä terapiaa, joka suunnitellaan asiakkaan resurssien ja tavoitteiden mukaan muuhun kuntoutukseen nivoutuen.

Terapiahevonen

Terapiahevosen rooli on erityisen tärkeä. Terapiatyötä tekevän hevosen tulee olla luonteeltaan rauhallinen, vuorovaikutukseen hakeutuva ja ystävällinen. Lisäksi sen liikkeiden puhtaus ja symmetrisyys ja oma fyysinen terveys ovat ensiarvoisia terapeuttisten vaikutusten aikaansaamiseksi. 

Kangasalan Ratsastusterapialla on kaksi omaa hevosta, joita on koulutettu toimimaan terapiassa erilaisten asiakkaiden tarpeet ja haasteet huomioiden. Koulutus on pitkäkestoista ja jatkuu läpi koko hevosen työelämän. Vaikka hevonen on koulutettu, on aina muistettava, että se on saaliseläin, joka äärimmäisissä tai yllättävissä tilanteissa saattaa käyttäytyä lajityypillisesti. Ratsastusterapiassa tuleekin ottaa huomioon erityisen tarkkaan turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten ympäristö ja resurssit.

Terapian sisältö

Ratsastusterapian sisältö ja menetelmät vaihtelevat asiakkaan tavoiteasettelun mukaan. Ratsastusterapiassa voidaan käyttää menetelminä kaikkea talliympäristössä tapahtuvaa toimintaa. 

Terapiassa ei pyritä ratsastustaitojen oppimiseen.